Svenska språkets internationalisering

 

I Internet och e-post-sammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas. SSM, Svenska Språkmyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.

 

Redan till nyår 2005/2006 ersätts både å och ä av alfabetets första bokstav a. vid paföljande halvarsskifte ersatts ö med o. Vidare tas versalerna bort. de forekommer ju inte i e-post- adresserna, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antal tecken rejalt.

 

rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har foreslagit fler fornyelser i stavningen for att under-latta internationell komunikation.

 

Fenomenet med en bokstav, c, som kan uttalas pa tva olika satt, onskar man utnyttja fullo genom att helt ersatta bade  och s med c. ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occca. Det ancec onodigt att ccriva ut samma bocctav tva ganger efter varandra. har upctar et carcilt problem med bocstaven x. det overgar til at ctavac cc, men med hanvicning til ovanamda regel om dubel conconant blir samandraget til encelt c.

 

vidare ctaler sje-ljudet til becvar for manga. det ercatc i ala cina ctavningar av z, com ju anvandc valdigt calan i vart cprak idag.

licaca ercats ala conctiga ctavningar av j-ljudet av j. pa cama cat anvandc q mer frecvent genom at ercata ng.

 

man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna i och j med j, de later ju anda ljka.

cyftet ar, papecar cvenca cpracmyndjgeten, at verca for ocad forstaelse melan manjzor.